Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
İşletme Proje Yönetimi

Şirketler Projelerini Nasıl Finanse Edebilir?

Bir proje hayata geçirilirken finansman konusu oldukça önemlidir. Projelerin başarısını (Neden İşletme Yönetimleri Başarısız Olur? yazısını buradan okuyabilirsiniz) etkileyen en önemli faktörlerden biri, yeterli maddi kaynağın sağlanmasıdır. Şirketler, projelerini finanse etmek için farklı yöntemlere başvurabilirler.

İşte şirketlerin projelerini finanse etmek için kullanabilecekleri yöntemler:

  1. Özkaynak finansmanı: Şirketler, projelerini finanse etmek için özkaynak finansmanını kullanabilirler. Bu yöntemde, şirketlerin kendi iç kaynaklarını kullanarak proje maliyetlerini karşılaması söz konusudur. Özkaynak finansmanı, hisse senedi ihraç edilerek, şirketin sahip olduğu varlıkların satılması veya karlılık nedeniyle oluşan nakit akışı gibi kaynaklarla sağlanabilir.
  2. Borç finansmanı: Şirketler, projelerini finanse etmek için borç finansmanı da kullanabilirler. Bu yöntemde, bankalar veya finans kuruluşları gibi finansman sağlayıcılarından borç alınarak proje maliyetleri karşılanır. Borç finansmanı, faiz ödemesi nedeniyle maliyetli olabilir ancak şirketler için özkaynak finansmanına göre daha az riskli bir seçenektir.
  3. Hibe ve teşvikler: Bazı projeler, hibe veya teşviklerle finanse edilebilir. Hükümetler, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, belirli projeler için hibe veya teşvikler sağlayabilir. Bu yöntemle finanse edilen projeler, şirketler için mali açıdan daha avantajlı olabilir.
  4. İştirakler: Şirketler, projelerini finanse etmek için diğer şirketlerle birlikte hareket edebilirler. Bu yöntemde, şirketler bir araya gelerek, projenin maliyetlerini birlikte karşılarlar ve projenin getirilerini de paylaşırlar.
  5. Crowdfunding: Crowdfunding, birçok kişinin küçük miktarlarda para yatırarak, bir projenin finanse edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, özellikle start-up şirketler için popüler bir finansman yöntemidir.
  6. Leasing: Şirketler, projelerini finanse etmek için leasing yöntemini de kullanabilirler. Bu yöntemde, şirketler, proje için ihtiyaç duyulan ekipman veya araçları kiralayarak, projeyi finanse edebilirler.

Türkiye’de Şirketlerin Projelerini Finanse Edebileceği Hibe Programları Nelerdir?

Türkiye’de şirketlerin projelerini (Proje Nedir? İşletmeler İçin Neden Önemlidir? yazısını buradan okuyabilirsiniz) finanse etmek için birçok hibe programı bulunmaktadır. Bu programlar, farklı sektörlere, projelerin amaçlarına ve büyüklüklerine göre farklılık göstermektedir. Bazı hibe programları şunlardır:

  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hibe Programları: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, inovasyon, Ar-Ge, üretim teknolojileri geliştirme, yeni pazarlara açılma ve benzeri konulara yönelik hibe programları sunmaktadır. Bu programlar kapsamında finanse edilen projeler, teknoloji odaklı ve inovatif olmak zorundadır.
  2. KOSGEB Hibe Programları: KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişmesi için birçok hibe programı sunmaktadır. Bu programlar kapsamında, KOBİ’lerin işletme giderleri, eğitim, danışmanlık ve Ar-Ge projeleri finanse edilebilmektedir.
  3. TÜBİTAK Hibe Programları: TÜBİTAK, teknoloji ve inovasyon odaklı projelere hibe desteği sağlayan bir kurumdur. TÜBİTAK’ın Ar-Ge projeleri, yenilikçi ürünler ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları finanse ettiği hibe programları vardır.
Fikirlerinizi projelendirelim ister misiniz?

4. Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Programları: Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik projeleri finanse etmektedir. Bu programlar kapsamında, tarım teknolojileri, organik tarım, ürün çeşitlendirmesi gibi konularda proje finansmanı sağlanabilmektedir.

5. AB Hibe Programları: Avrupa Birliği, Türkiye’de çeşitli alanlarda proje finansmanı sağlayan hibe programları sunmaktadır. Bu programlar, inovasyon, çevre koruma, sosyal kalkınma, tarım, turizm gibi alanları kapsamaktadır.

Bu hibe programlarından faydalanmak için, şirketlerin programların şartlarını karşılayan projeler geliştirmeleri ve başvuru süreçlerini takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, birçok yerel ve uluslararası kuruluş da hibe programları sunmaktadır, bu programlardan da faydalanmak mümkündür.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *